Allocation of training venue for first cycle (Construction Sector)


District

VDC/Municipality

Trade

Nos.

Start Date

 
 

Kathmandu

Kathmandu-15

Mason

20

10/11/2016

 

Kathmandu-15

Plumber

20

10/11/2016

 

Chitwan

Bharatpur-10

Mason

20

10/11/2016

 

Bharatpur-10

Plumber

20

10/11/2016

 

Makwanpur

Hetauda-13

Mason

40

12/11/2016

 

Hetauda-13

Plumber

20

11/11/2016

 

Dhanusha

Janakpur-2

Mason

60

13/11/2016

 

Janakpur-2

Barbender

40

12/11/2016

 

Nuwakot

Bidur-4

Mason

40

14/11/2016

 

Bidur-4

Barbender

20

13/11/2016

 

Sindhupalchok

Melamchi-2

Mason

40

14/11/2016

 

Melamci-2

Barbender

20

15/11/2016

 

Dolakha

Bhimeshwor-1

Mason

20

15/11/2016

 

Bhimeshwor-1

Plumber

20

15/11/2016

 

Dhading

Nilkantha-3

Mason

40

12/11/2016

 

Nilkantha-3

Barbender

20

12/11/2016

 

Sunsari

Itahari-7

Mason

20

10/11/2016

 

Itahari-7

Plumber

20

10/11/2016

 

Itahari-7

Barbender

20

10/11/2016

 

Illam

Pashupatinagar-1

Mason

20

13/11/2016

 

Siraha

Lahan-2

Mason

20

12/11/2016

 

Lahan-2

Barbender

20

13/11/2016

 

Nawalparasi

Kawasoti-8

Mason

20

10/11/2016

 

Kawasoti-8

Plumber

20

10/11/2016

 

Kawasoti-8

Barbender

20

10/11/2016

 

Rupandehi

Butwol-8

Mason

20

10/11/2016

 

Gorkha

Ghairung-4

Mason

20

12/11/2016

 

Kaski

Srijanachowk

Mason

20

11/11/2016

 

Banke

Nepalgunj-16

Mason

40

10/11/2016

 

Nepalgunj-16

Plumber

20

10/11/2016

 

Nepalgunj-16

Barbender

20

10/11/2016

 

Dang

Gorahi-11

Mason

40

11/11/2016

 

Bardiya

Gulariya-8

Mason

40

14/11/2016

 

Surkhet

Birendranagar-17

Mason

20

12/11/2016

 

Kailali

Dhangadi-5

Mason

40

10/11/2016

 

Kanchanpur

Bhimdutta-2

Mason

20

15/11/2016

 

Dadeldhura

Amarhadhi-8

Mason

20

14/11/2016

 

 Total

 

 

960